TFT/EFT - en revolusjon innen helse

Få hjelp og veiledning med tankefeltteknikker til å løse følelsesmessige utfordringer når livet oppleves vanskelig, kaotisk eller stressende.

TFT/EFT - en revolusjon innen helse

Få hjelp og veiledning med tankefeltteknikker til å løse følelsesmessige utfordringer når livet oppleves vanskelig, kaotisk eller stressende.

Hva brukes TFT til?

✔ Allergi

✔ Angst

✔ Atferdsproblemer / ADHD

✔ Avhengighet

✔ Depresjon

✔ Fibromyalgi

✔ Flauhet

✔ Fobier

✔ Hodepine

✔ Hypokondri

✔ Lese- og skrivevansker

✔ ME

✔ Migrene

✔ Prestasjonsforbedringer

✔ PST / Traumer

✔ Røykeslutt

✔ Sjalusi

✔ Samlivsproblemer

✔ Irritasjon / Sinne / Forakt

✔ Sjalus

✔ Skamfølelse

✔ Skyldfølelse

✔ Slanking

✔ Smerter / Spenninger

✔ Sorg

✔ Søvnproblemer

✔ Spiseforstyrrelser

… og veldig mye annet!

Ønsker du å snakke med en terapeut? 

Se oversikt over meget dyktige TFT terapeuter tilknyttet TFT Norge.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt for en “bli kjent samtale” med en av oss på telefon eller e-post. – Vi er klare til å hjelpe!