TFT Norge

TFT Norge er et samarbeid mellom noen av de dyktigste terapeutene innen TANKEFELTTERAPI/ TANKEFELTTEKNIKKER/ EFT/ ENERGIPSYKOLOGI i landet. Vi ønsker å informere om hva TFT/Energipsykologi er, og hva det kan brukes til. Samtidig ønsker vi å tilby et nettsted hvor du enkelt kan finne dyktige terapeuter som bruker effektive verktøy.

Vi vil rekruttere enda flere terapeuter slik at flest mulig skal kunne finne en dyktig terapeut i rimelig nærhet til eget bosted, selv om vi også tilbyr både behandling og opplæring i teknikken via nettet. Alle terapeutene driver sin egen selvstendige praksis og de profilerer sin praksis under eget navn, og mange med egne internettsider. Der forteller de hvem de er, hvor de holder til, og hvilke teknikker/behandlingsformer de bruker. Noen er rene TFT terapeuter, mens andre i tillegg bruker en eller flere andre teknikker i sin praksis. Ta gjerne kontakt med den terapeuten du ønsker å få møte for en god prat. – Vi er her for deg!

Hva brukes TFT til?

✔ Allergi

✔ Angst

✔ Atferdsproblemer / ADHD

✔ Avhengighet

✔ Depresjon

✔ Fibromyalgi

✔ Flauhet

✔ Fobier

✔ Hodepine

✔ Hypokondri

✔ Lese- og skrivevansker

✔ ME

✔ Migrene

✔ Prestasjonsforbedringer

✔ PST / Traumer

✔ Røykeslutt

✔ Sjalusi

✔ Samlivsproblemer

✔ Irritasjon / Sinne / Forakt

✔ Sjalus

✔ Skamfølelse

✔ Skyldfølelse

✔ Slanking

✔ Smerter / Spenninger

✔ Sorg

✔ Søvnproblemer

✔ Spiseforstyrrelser

… og veldig mye annet!

Hva er TFT

Hva er tankefeltteknikker? Tankefeltterapi kan være en meget effektiv behandlings- og selvhjelpsteknikk og som kombinerer vestlig kognitiv (tankestyrt) tilnærming med Østens kunnskap om kroppens energibaner (meridianer).

Når utvalgte punkter på kroppens meridiansystem stimuleres med lett fingerbanking i forbindelse med at en retter sine tanker og oppmerksomheten bevisst på en vanskelig situasjon, hendelse, følelser eller smerter, aktiveres ofte kroppens egen evne til å dempe eller fjerne årsaken til problemet. De ofte uønskede følelsene, spenningene og smertene vil da også kunne endres.

I akupunktur punkterer man punktene med nåler, i akupressur presser man mot de samme punktene med vedvarende trykk, mens man i TFT bruker lett fingerbanking. Den fysiske stimuleringen er altså en variant av akupressur.

TFT har ingen kjente uønskede virkninger og det er helt uten bruk av medikamenter. Hos terapeuten får du også opplæring i hvordan du kan bruke TFT på deg selv. Du får et verktøy til avspenning som du kan bruke ved behov på deg selv og dine nærmeste, i resten av livet.

TFT i Norge

TFT i Norge Mats Uldal innførte Tankefeltterapi (TFT) til Norge i 1997.
Mats Uldal hadde i 1997 allerede mange års erfaring som veileder og motivator innen toppidrett og næringsliv.

Ved en tilfeldighet kom han over en annonse i et engelskspråklig tidsskrift for psykologer som hevdet at fobier kunne kureres på minutter. Dette var en så urimelig påstand at den vekket hans interesse.

Han tok direkte kontakt med vedkommende som stod bak denne annonsen, Dr Roger Callahan. Etter å ha snakket med Callahan og deretter fått tilsendt mye informasjon og undervisningsmateriell reiste Uldal i 1997 til USA for å gjennomføre et kurs innen TFT. I første omgang så Uldal for seg at TFT kunne bli veldig viktig i hans arbeid innen toppidrett og næringsliv. Han innså imidlertid veldig raskt at TFT kunne brukes til veldig mye mer og at kunnskapen om denne behandlingsmetoden måtte bli gjort kjent for mange. Han fikk oversatt undervisningsmateriellet til Callahan til norsk og gjennomførte sitt første TFT-kurs i Norge i 1998. Uldal mente at kurset måtte gjøres mer omfattende enn det han selv hadde opplevd i USA. Dette var nødvendig for at kursdeltakerne bedre skulle forstå kraften i TFT og ikke minst få mulighet til å praktisere teknikken over tid.

Uldal utdannet siden 1998 terapeuter i Norge, Sverige, Danmark og flere andre land i Europa, og Afrika.