Utdanning

Lære en virkningsfull selvhjelpsteknikk?

Utnytte kraften i våre selvutviklingskurs?

Effektivt verktøy til bruk i din eksisterende jobb?

De fleste terapeutene som er tilknyttet TFT Norge er utdannet gjennom NaKoTip (Nasjonalt Kompetansesenter for Tankefeltterapi og Informasjonspsykologi). Tidligere Mats Uldal International School of TFT (MUIS).

NaKoTip har den ledende utdanningen av tankefeltterapeuter i Europa. Den bygger på den internasjonale utdanningen til Dr. Roger Callahan innen Tankefeltterapi, og som Mats Uldal har utviklet videre til tankefeltteknikker.

Utdanningen går over ca. ½ år og består av seks kursdager over tre moduler à 2 dager, og to praksisdager. En dag i tilknytning til modul 2 og en dag til modul 3. Inkludert i utdanningen er også eget studie, mye praktisk øvelse / trening, samt oppfølging i 2 år etter siste kursmodul.

For mer informasjon om utdanningen, besøk

Du vil også finne mye nyttig informasjon om TFT og ENERGIPSYKOLOGI på skolesidene til NaKoTip (tidl. MUIS). Du anbefales derfor å se nærmere der fordi TFT grunnutdanningen kan være en investering for livet, – uansett hva en har tenkt å bruke TFT til.